"Pokalbis"

60 €​

Įsėdę į laivę angelai kuždasi, paslaptimis dalijasi.

Aukštis - 40 cm, ilgis - 38 cm.

Ąžuolas, tonuotas ąžuolas, uosis. 

While sitting on the boat, the angels are whispering and sharing secrets.

Height - 40 cm, length - 38 cm.

Oak, tinted oak, ash tree.