top of page

"Angelas VIII "

Šitą vadiname Šveiku - dėl Hašeko istorijos apie šaunųjį kareivį Šveiką, rūkantį pypkutę ir  pasiųstą dirbti į parako sandėlį...

Aukštis - 23 cm.

Ąžuolas / uosis, žalvaris.

We call this one Švejk - from Hašek's novel "The good soldier Švejk" who was sent to work at a gunpowder warehouse and used to smoke a pipe...

Height - 23 cm.

Oak / ash, brass.

bottom of page