"Angelas VI "

Aukštis - 40 cm, bet būna įvairaus aukščio. Drabužio audinys - kirvarpų darbas. Meistras pamatė ir savo ranką pridėjo...

Height - 40 cm. although comes in different heights. The garment is the work of bark beetles with the artist's touch.

© 2020 Medžio Monai. All Rights Reserved.