top of page

"Angelas X "

200 €​

Kol kas turintis tik 2 plunksnas, bet svajojantis ir ilgesingai žiūrintis į dangų...

Aukštis - 55 cm.

Ąžuolas.

So far, having two feathers only, yet dreaming and wistfully looking into the sky...

Height - 55 cm.

Oak.

bottom of page